IV gonitwa uczniowska Czempionatu Młodych Jeźdźców PKWK

Nagroda Koheilana I

Nagroda Janowa

Puchar Amazonek im. Katarzyny Szymczuk

Podpisanie porozumienia o współpracy z Powiatem Piaseczyńskim