KOMUNIKAT NR 26

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 28 listopada oraz 12, 13 i 15 grudnia 2015 roku, w Polskim Klubie Wyścigów Konnych odbył się egzamin (teoretyczny i praktyczny) z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późn. zm.).

Uprawnienia i licencje do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego uzyskali:

LP. – NAZWISKO I IMIĘ – funkcja sędziowska – uprawnienia / licencja

1. Batsch Małgorzata

 • członek komisji technicznej i odwoławczej – tak/tak
 • starter – tak/tak
 • u wagi – tak/tak
 • u zegara – tak/tak

2. Brezina Marek

 • starter – tak/tak
 • u wagi – tak/tak
 • obserwator – tak/tak

3. Chojnowska Iwona

 • członek komisji technicznej i odwoławczej – tak/tak
 • obserwator – tak/tak

4. Fabiańska Małgorzata

 • starter – tak/tak
 • obserwator – tak/tak

5. Gnat Jerzy – u zegara – tak/tak

6. Gocłowski Paweł

 • u wagi – tak/tak
 • obserwator – tak/tak

7. Kiljańska Nadia – u celownika – tak/tak

8. Kozłowski Janusz

 • członek komisji technicznej i odwoławczej – tak/tak
 • obserwator – tak/tak
 • starter – tak/tak

9. Kwarta-Kusińska Agnieszka – u zegara – tak/tak

10. Majewska Joanna – członek komisji technicznej i odwoławczej – tak/tak

11. Siestrzencewicz Magdalena – obserwator – tak/tak

12. Tyborowska Monika – członek komisji technicznej i odwoławczej – tak/tak

13. Werenowska Maria – członek komisji technicznej i odwoławczej – tak/tak

p.o. Prezesa
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Seminarium 12.01.2016 r. – Zajęcia z mistrzem trenerskim Markiem Johnstonem

Turf Direktorium Bratislava we współpracy z EMHF organizują seminarium „Zajęcia z mistrzem trenerskim”, z udziałem znanego na świecie brytyjskiego trenera Marka Johnstona. Seminarium skierowane jest głównie do trenerów, ale również do organizacji wyścigowych z krajów należących do KMET (Austria, Czechy, Węgry, Polska i Słowacja) i jest doskonałą platformą do profesjonalnego rozwoju trenerów i przemysłu wyścigowego w Europie Centralnej.
Profesjonalne wsparcie seminarium gwarantuje Sekretarz Generalny EMHF – Dr Paul Khan.

Seminarium odbędzie się 12 stycznia 2016 r. w hotelu Bonbon w Bratysławie (w pobliżu toru wyścigowego), początek o godz. 9.00. Planowane jest zapewnienie tłumaczenia na język polski.

Koszt udziału w seminarium to 50 Euro od osoby (wliczone podstawowe materiały szkoleniowe oraz lunch i obiad po seminarium).

Liczba miejsc jest ograniczona do ok. 50 osób, z czego większość dla uczestników z krajów członków KMET.

Dla Polski przewidziano możliwość uczestnictwa 5-10 chętnych. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na dres pkwk@pkwk.org

lub zgłaszanie się bezpośrednio do Pana Jakuba Kasprzaka z Wydziału Spraw Hodowlanych i Wyścigowych, tel. (22) 843 10 34, w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2015 r., gdyż Klub musi przekazać listę chętnych do Turf Direktorium Bratislava w poniedziałek 4 stycznia 2016 r.

Organizacja i pokrycie kosztów wyjazdu leży po stronie uczestników seminarium.

Szczegóły znajdziecie Państwo w zaproszeniu, wystosowanym przez Prezydenta KMET – Mariána Šurdę.

Benefis trenerów Janikowskiego oraz Walickiego

W sobotę 5 grudnia 2015 r. odbył się benefis trenerów Macieja Janikowskiego oraz Andrzeja Walickiego z okazji 50-lecia ich pracy zawodowej. Zorganizowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych uroczystość miała miejsce na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, której  absolwentami są obydwaj trenerzy.

Maciej Janikowski oraz Andrzej Walicki, po ukończeniu studiów na Wydziale Zootechnicznym SGGW, w 1965 r. rozpoczęli swoją pracę na wyścigach, najpierw jako stażyści, a potem jako aspiranci trenerscy. Obydwaj w 1969 r. dostali pod opiekę swoje własne stajnie na torze Służewiec, gdzie pracują do dziś.

Część oficjalna benefisu, którą prowadził Marek Szewczyk, miała charakter konkursu z pytaniami dotyczącymi przebiegu karier obydwu utytułowanych trenerów, w którym rywalizowały poszczególne stoliki. Pytania i odpowiedzi były przeplatane wspomnieniami samych benefisantów. Najwięcej odpowiedzi, na wcale niełatwe pytania, znał stolik nr 4, przy którym siedziała załoga trenera Janikowskiego.

Następnie trenerzy Maciej Janikowski oraz Andrzej Walicki otrzymali pamiątkowe szarfy oraz zdjęcia od Agnieszki Marczak, która była inicjatorką tej uroczystości. Zaproszeni goście składali życzenia oraz wręczali prezenty jubilatom.

Pełnych wzruszeń opowieściom nie było końca, a wspaniała forma, jaką prezentowali jubilaci, zapowiada świętowanie kolejnych jubileuszy!

Benefis trenerów Janikowskiego i Walickiego

14

Zmiana na stanowisku Prezesa PKWK

Po południu 30 listopada br. Pani Agnieszka Marczak została odwołana ze stanowiska Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, który do czasu powołania nowego Prezesa PKWK powierzył pełnienie jego obowiązków Panu Tomaszowi Chalimoniukowi.

Wizyta uczniów z Piaseczna w SK Bełżyce

W dniu 19 listopada br. grupa uczniów klas I-IV Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, kształcących się w zawodzie technik hodowca koni, odbyła wizytę dydaktyczną w należącej do p. Andrzeja Wójtowicza Stadninie Koni Bełżyce.
Wizyta zorganizowana została w ramach współpracy i wsparcia, jaki Polski Klub Wyścigów Konnych okazuje szkole.
Podczas wizyty p. Andrzej Wójtowicz w niezmiernie interesujący i dynamiczny sposób przybliżył uczniom sprawy związane z organizacją i prowadzeniem rozrodu koni, zasadami odchowu młodych koni, zasadami przygotowania koni do pokazów hodowlanych i sprzedaży oraz zasadami prezentacji koni na pokazach hodowlanych i przy sprzedaży.
Uczniowie mieli również możliwość uzyskania informacji na temat potencjalnych możliwości dalszego kształcenia się w zawodach związanych z przemysłem konnym, których udzieliła im dr hab. Iwona Janczarek z Katedry Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który jako jedyny w kraju kształci studentów na kierunku Hipologia i Jeździectwo.
Polski Klub Wyścigów Konnych składa serdeczne podziękowania p. Andrzejowi Wójtowiczowi za świetną organizację, przeprowadzenie i wysoki poziom merytoryczny wizyty.

Wizyta uczniów z Piaseczna w SK Belżyce