ŚWIATOWA KONFERENCJA KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ - WARSZAWA 2015CZEMPIONAT MŁODYCH JEŹDŹCÓW W SEZONIE 2015Ustalenia po spotkaniu w sprawie handikapuSpotkanie - Nowoczesne terapie urazów ścięgien oraz chorób stawówUbezpieczenia koni - spotkanie informacyjne


W związku z opublikowaniem Nowego handikapu przed sezonem 2015,
Polski Klub Wyścigów Konnych informuje,
że w gonitwach handikapowych, które odbędą się w dniach 25 i 26 kwietnia br.
konie niosą wagi ustalone zgodnie z handikapem obowiązującym w dniu zapisu koni do ww. gonitw.

Jednoczeœnie PKWK informuje, że zmiana systemu handikapowania koni nie spowoduje zmiany warunków gonitw handikapowych określonych w zatwierdzonych planach gonitw.

Ewentualne wątpliwoœci zostaną wyjaśnione podczas spotkania z autorem handikapu p. Jackiem Terpiłowskim w dniu 23 kwietnia br. w siedzibie PKWK po zapisach.


Polski Klub Wyścigów Konnych uprzejmie informuje o nowych zasadach w zakresie określania terminu ważności badań lekarskich jeźdźców wyścigowych wykonywanych w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie przy ul. Pory 78.

Skan pisma COMS

Jednocześnie uprzejmie informujemy o możliwości wykonywania badań również w Filii COMS „Centrum Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej” przy ul. Krasińskiego 54/56 w Warszawie, tel. 22 669 26 04.


Nagroda dodatkowa PKWK dla właściciela konia trójkoronowanego


Polski Klub Wyścigów Konnych powstał w 2001 roku. Działalność Klubu reguluje Ustawa o wyścigach konnych i statut. Klub jest państwową osobą prawną z siedzibą w Warszawie. Nadzór nad jego działalnością pełni minister właściwy do spraw rolnictwa, który powołuje Prezesa Klubu i Radę Klubu.


Polski Klub Wyścigów Konnych: ustala warunki rozgrywania gonitw i kontroluje ich przestrzeganie, działa na rzecz rozwoju i promocji wyścigów konnych, działa na rzecz doskonalenia hodowli koni, udziela zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych, kierowanie stajnią wyścigową oraz wydaje licencje dla sędziów, trenerów, jeźdźców, powołuje komisje techniczne i komisję odwoławczą, inicjuje i opiniuje rozwiązania prawne dotyczące wyścigów konnych, reprezentuje Polskę w międzynarodowych organizacjach wyścigowych, prowadzi księgi stadne dla koni czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej, prowadzi specjalistyczne szkolenia.

Informacje dotyczące organizacji wyścigów konnych oraz funkcjonowania i działalności Klubu przedstawione są w Biuletynie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

 
©2002 Polski Klub Wyścigów Konnych