Szkolenie dla jeźdźców w British Racing School - podziękowania dla sponsorówInformacja z Austrian Racehorse Owners ClubEGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW KONI WYŚCIGOWYCH (GALOPEM)Informacja Zamawiającego dot. zapytania ofertowego


Polski Klub Wyścigów Konnych
zaprasza do składania ofert w zakresie
wykonania modernizacji strony internetowej PKWK
oraz hostingu i zapewnienia wsparcia technicznego
oraz serwisowego dla strony przez okres 12 miesięcy.Lista jeźdźców zakwalifikowanych na szkolenie doskonalące w British Racing School w NewmarketNominacje do nagrody H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Darley Awards za rok 2014


Polski Klub Wyścigów Konnych powstał w 2001 roku. Działalność Klubu reguluje Ustawa o wyścigach konnych i statut. Klub jest państwową osobą prawną z siedzibą w Warszawie. Nadzór nad jego działalnością pełni minister właściwy do spraw rolnictwa, który powołuje Prezesa Klubu i Radę Klubu.


Polski Klub Wyścigów Konnych: ustala warunki rozgrywania gonitw i kontroluje ich przestrzeganie, działa na rzecz rozwoju i promocji wyścigów konnych, działa na rzecz doskonalenia hodowli koni, udziela zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych, kierowanie stajnią wyścigową oraz wydaje licencje dla sędziów, trenerów, jeźdźców, powołuje komisje techniczne i komisję odwoławczą, inicjuje i opiniuje rozwiązania prawne dotyczące wyścigów konnych, reprezentuje Polskę w międzynarodowych organizacjach wyścigowych, prowadzi księgi stadne dla koni czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej, prowadzi specjalistyczne szkolenia.

Informacje dotyczące organizacji wyścigów konnych oraz funkcjonowania i działalności Klubu przedstawione są w Biuletynie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

 
©2002 Polski Klub Wyścigów Konnych