Wsparcie PKWK w sezonie 2023

Podczas 62 dni wyścigowych sezonu 2023, przeprowadzonych na trzech torach – Warszawa, Wrocław, Sopot rozegranych zostało 504 gonitwy w galopie i 37 w kłusie. Wśród poszczególnych grup rasowych rywalizowało ze sobą 578 koni pełnej krwi angielskiej, 242 arabskie czystej krwi, 7 koni półkrwi i 38 kłusaków francuskich. Właściciele rywalizujących koni rozdysponowali pomiędzy siebie 10.756.700 zł w gonitwach w galopie i w 420.675 zł w kłusie.

Polski Klub Wyścigów Konnych, wzorem lat ubiegłych, zabezpieczył na cele wynikające z Ustawy o wyścigach konnych (związane z działaniem na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni oraz rozwoju wyścigów konnych) środki finansowe dla właścicieli i hodowców koni polskiej hodowli. Dodatkowo w tym roku pokrył w całości nagrody w 19 gonitwach uczniowskich oraz w dwóch gonitwach dla koni arabskich czystej krwi (Wrocław, Warszawa) – IFAHR Cup.  W związku z pozostałą działalnością Klubu, dzięki której udało się wygospodarować więcej środków finansowych niż pierwotnie planowano, pula dla hodowców koni polskiej hodowli została podwojona i ostatecznie wyniosła 20% kwoty wygranej przez konie urodzone u danego hodowcy. Łącznie pula wsparcia wyniosła 1.564.297.50 zł. Szczegółowe wydatkowanie środków opisane zostało w poniższej tabeli.

Tytuł wys. wypłaconych nagród
nagrody PKWK dla właścicieli koni xx hod. POL (Zarządzenie 15/2023) 231 100,00 zł
nagrody PKWK dla właścicieli koni oo hod. POL (Zarządzenie 15/2023) 259 225,00 zł
nagrody PKWK dla właścicieli koni TF hod. POL (Zarządzenie 15/2023) 22 737,50 zł
nagrody PKWK dla hodowców koni xx POL (Zarządzenie 15/2023) 103 350,00 zł
nagrody PKWK dla hodowców koni oo POL (Zarządzenie 15/2023) 79 097,50 zł
nagrody PKWK dla hodowców koni TF POL (Zarządzenie 15/2023) 9 095,00 zł
nagrody PKWK dla właścicieli koni trenowanych w POL (gonitwy skakane) (Zarządzenie 16/2023) 255 500,00 zł
Nagroda PKWK- gonitwy IFAHR CUP (Zarządzenie20/2023) 96 250,00 zł
nagrody PKWK w gonitwach uczniowskich 222 500,00 zł
nagrody PKWK dla jeźdźców w gonitwach uczniowskich 43 900,00 zł
nagrody PKWK -Puchar Polski Klasycznego Konia Arabskiego 50 000,00 zł
nagrody PKWK dla hodowców koni xx POL (Zarządzenie 38/2023) 103 350,00 zł
nagrody PKWK dla hodowców koni oo POL (Zarządzenie 38/2023) 79 097,50 zł
nagrody PKWK dla hodowców koni TF POL (Zarządzenie 38/2023) 9 095,00 zł
Łącznie 1 564 297,50 zł

 

PKWK w nadchodzącym sezonie planuje wsparcie na poziomie nie mniejszym niż w roku 2023.