ZMIANA USTAWY O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

Od 6 stycznia 2023 r. ZMIANA USTAWY O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

W dniu 6 stycznia 2023 r. wchodzi w życie nowa Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 r., z czym wiąże się szereg zmian w identyfikacji zwierząt, m.in.:

– prowadzenie centralnej bazy danych, obejmującej m.in. koniowate, zostaje powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –> UWAGA, BAZA OBEJMIE RÓWNIEŻ KONIE PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ I ARABSKIE CZYSTEJ KRWI

– niektóre zgłoszenia dot. koniowatych będą składane bezpośrednio do bazy ARiMR (za pośrednictwem aplikacji IRZplus) – m.in. zgłoszenie urodzenia koniowatego wraz z wnioskiem o dokument identyfikacyjny (paszport) –> UWAGA! BĘDZIE ISTNIAŁA MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA URODZENIA KONIOWATEGO I INNYCH ZDARZEŃ BEZPOŚREDNIO DO PKWK TAK JAK DO TEJ PORY, POD WARUNKIEM ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O KORZYSTANIU Z POŚREDNICTWA PKWK

– wprowadzenie definicji WŁAŚCICIELA koniowatego i POSIADACZA koniowatego:

i) Właściciel koniowatego – oznacza osobę fizyczną lub prawną / osoby fizyczne lub prawne posiadającą / posiadające prawo własności do zwierzęcia koniowatego;
Właściciel koniowatego może (jest to zalecane) uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny, tzw. numer producenta (numer EP) – pozwoli mu to na dostęp do bazy ARiMR i wgląd w swoje dane.

ii) Posiadacz koniowatego – „podmiot” oznacza osobę fizyczna lub prawną, która odpowiada za koniowate, w tym w ograniczonym czasie (z wyłączeniem lekarzy weterynarii). UWAGA! USTAWA NAKŁADA NA POSIADACZA KONKRETNE OBOWIĄZKI
Każdy posiadacz koniowatego musi uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny, tzw. numer producenta (numer EP), a każde gospodarstwo, stajnia, ośrodek jeździecki, stadnina etc. musi posiadać numer siedziby stada. Następnie każdy posiadacz musi zgłosić posiadane przez siebie konie, przebywające w siedzibie jego stada. TERMIN: 3 MIESIĄCE OD DNIA 9 STYCZNIA 2023.

 

EP można uzyskać składając osobiście wniosek w powiatowym biurze ARiMR lub przez e-PUAP z podpisem kwalifikowanym. Wraz z nadaniem przez ARiMR numeru EP przyznany zostaje login i hasło do komputerowej bazy ARiMR. W następnym kroku można elektronicznie poprzez aplikację IRZplus złożyć wniosek o nadanie numeru siedziby stada i zgłosić koniowate przebywające w tej siedzibie.

Bez wyżej wymienionych numerów nie będzie możliwa identyfikacja koniowatych i obsługa innych zdarzeń typu zgłoszenie urodzenia, przemieszczenie, zmiana właściciela etc., nawet za pośrednictwem PKWK.

Nowa aplikacja IRZplus zostanie uruchomiona przez ARiMR dnia 09.01.2023 r. o godzinie 6:00.

 

Hodowla koni pełnej krwi angielskiej i koni arabskich czystej krwi odbywa się nadal zgodnie z zasadami Programów hodowlanych dla tych ras.

 

Podsumowując: każdy posiadacz koniowatego w ciągu 3 miesięcy od dnia 9 stycznia 2023 r. jest zobowiązany:

  • uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny producenta = NUMER EWIDENCJI PRODUCENTÓW zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • zgłosić SIEDZIBĘ STADA = miejsce, w którym przebywają zwierzęta – zostanie nadany numer;
  • zgłosić koniowate, które przebywają w tej siedzibie stada wraz z danymi ich właścicieli.
  • Lista oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR, gdzie można złożyć osobiście wniosek o nadanie NUMERU EWIDENCJI PRODUCENTÓW (EP): https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe

 

Materiały informacyjne ARiMR:

Materiał informacyjny

Składanie zgłoszeń na podstawie ustawy AKTUALIZACJA 19.01.2023

Najczęściej zadawane pytania

Zasady dot. koniowatych – prezentacja

Ustawa o identyfikacji i rejestracji zwierząt