Zarządzenia 2023

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2023 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 
 • Zarządzenie nr 02/2023 – Laboratoria uprawnione do badania prób dopingowych 
 • Zarządzenie nr 03/2023 – Komisja egzaminacyjna, egzamin sędziowski – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 04/2023 – Wymogi weterynaryjne dla koni uczestniczących w gonitwach w Polsce 
 • Zarządzenie nr 05/2023 – Wymogi dotyczące podków oraz sposobu kucia dla koni biorących udział w wyścigach w Polsce 
 • Zarządzenie nr 06/2023 – Wymogi dotyczące sprzętu ochronnego (kaski, kamizelki) jakie mają być stosowane w Polsce 
 • Zarządzenie nr 07/2023 – Komisja egzaminacyjna, egzamin trenerski – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 08/2023 – Komisja egzaminacyjna, egzamin powożący – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 09/2023 – Komisja egzaminacyjna, egzamin jeźdźcy/powożący – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 10/2023 – Nowy cennik opłat dot. prowadzenia Ksiąg Stadnych PASB i PSB 
 • Zarządzenie nr 11/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 12/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 13/2023 – Lista zakładów opieki zdrowotnej – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 14/2023 – Składy sędziowskie 
 • Zarządzenie nr 15/2023 – Nagrody dodatkowe PKWK 
 • Zarządzenie nr 16/2023 – Specjalne nagrody dodatkowe PKWK (Warszawa/Wrocław) 
 • Zarządzenie nr 17/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 18/2023 – Wymogi weterynaryjne dla koni uczestniczących w gonitwach w Polsce – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 19/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 20/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 22/2023 – Składy sędziowskie – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 23/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Sopot 
 • Zarządzenie nr 24/2023 – Składy sędziowskie – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 25/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 27/2023 – Komisja egzaminacyjna, egzamin trenerski poprawkowy – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 28/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 30/2023 – Nagroda dodatkowa PKWK w gonitwie IFAHR CUP – Warszawa 17.09.2023 
 • Zarządzenie nr 31/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 32/2023 – Lekarze weterynarii – Wrocław – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 33/2023 – Lekarze medycyny – Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 34/2023 – Wynagrodzenie dla członków Komisji Odwoławczej 
 • Zarządzenie nr 37/2023 – Komisja egzaminacyjna SĘDZIOWIE – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 38/2023 – Nagrody dodatkowe PKWK aktualizacja