Zarządzenia 2021

ROK:


  • Zarządzenie nr 01/2021 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 2021 
  • Zarządzenie nr 02/2021 – Komisja egzaminacyjna TRENERZY pisemny i ustny Warszawa 
  • Zarządzenie nr 03/2021 – Kaski i kamizelki ochronne 
  • Zarządzenie nr 04/2021 – Podkowy i kucie 
  • Zarządzenie nr 05/2021 – Laboratoria uprawnione do badania prób dopingowych 
  • Zarządzenie nr 06/2021 – Wymogi weterynaryjne dla koni uczestniczących w wyścigach w Polsce 
  • Zarządzenie nr 07/2021 – Komisja egzaminacyjna JEŹDŹCY / POWOŻĄCY 2021 
  • Zarządzenie nr 08/2021 – Składy sędziowskie 2021