Zarządzenia 2020

ROK:


  • Zarządzenie nr 01/2020 – Lista laboratoriów do prób antydopingowych 2020 
  • Zarządzenie nr 02/2020 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 2020 
  • Zarządzenie nr 03/2020 – Podkowy i kucie 2020 
  • Zarządzenie nr 04/2020 – Komisja egzaminacyjna sędziowie Warszawa 
  • Zarządzenie nr 05/2020 – Wymogi weterynaryjne 2020 
  • Zarządzenie nr 06/2020 – Nagrody dodatkowe 2020 
  • Zarządzenie nr 07/2020 – dot. orzeczeń KT-Warszawa i KO ad. sprawy D. Petryakova z 2019 r.