Zarządzenia 2020

ROK:


  • Zarządzenie nr 01/2020 – Lista laboratoriów do prób antydopingowych 2020 
  • Zarządzenie nr 02/2020 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 2020 
  • Zarządzenie nr 03/2020 – Podkowy i kucie 2020