Zapytanie ofertowe: Kompleksowa opieka informatyczna i rozwój oprogramowań wchodzących w skład systemu HOMAS w PKWK

  • Home
  • Bez kategorii
  • Zapytanie ofertowe: Kompleksowa opieka informatyczna i rozwój oprogramowań wchodzących w skład systemu HOMAS w PKWK

Usługi

  1. Kompleksowa opieka informatyczna i rozwój oprogramowań wchodzących w skład systemu HOMAS w PKWK
  • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PKWK/2022 
  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/PKWK/2022 – Dokumentacja techniczna – do wglądu w siedzibie Zamawiającego
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/PKWK/2022 – FORMULARZ OFERTOWY 
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/PKWK/2022 – WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
  • Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/PKWK/2022 – Wzór Umowy wraz z załączoną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych 
  • Załącznik do Wzoru Umowy – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych