Zapytanie ofertowe: Kompleksowa opieka informatyczna i rozwój oprogramowań wchodzących w skład systemu HOMAS w PKWK oraz pomoc informatyczna HelpDesk w PKWK

  • Home
  • Bez kategorii
  • Zapytanie ofertowe: Kompleksowa opieka informatyczna i rozwój oprogramowań wchodzących w skład systemu HOMAS w PKWK oraz pomoc informatyczna HelpDesk w PKWK

Usługi

  1. Kompleksowa opieka informatyczna i rozwój oprogramowań wchodzących w skład systemu HOMAS w PKWK
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 1-04-PKWK-2021 
  • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1-04-PKWK-2021 
  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1-04-PKWK-2021 – Dokumentacja techniczna – do wglądu w siedzibie Zamawiającego
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1-04-PKWK-2021 – FORMULARZ OFERTOWY 
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1-04-PKWK-2021 – WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
  • Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1-04-PKWK-2021 – Wzór Umowy