Zapowiedź głosowania wniosku o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2021

  • Home
  • Aktualności
  • Zapowiedź głosowania wniosku o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2021

Sędziowie wyścigowi, którzy chcieliby pełnić funkcje sędziowskie w sezonie 2021 i poddać się umożliwiającemu to głosowaniu Rady PKWK, proszeni są o niezwłoczne złożenie wniosków o licencje (jeśli jeszcze tego nie zrobili) – najpóźniej w terminie do 8 marca br.

Prosimy wszystkich sędziów o dołączenie ankiety sędziowskiej, niezależnie od stażu.

Prosimy o podawanie we wnioskach adresów mailowych, gdyż Rada ewentualne pytania lub zaproszenia na zdalne posiedzenie do kandydatów chciałaby je im przesłać przed posiedzeniem, które odbędzie w II połowie marca.