WYŚCIGI KRAJOWE

WYŚCIGI KRAJOWE

Aktualizacje

 • Grupy koni – lato 2015 – Aktualizacja 16.12.2015 
 • Grupy koni – wiosna 2015 – Aktualizacja 06.07.2015 
 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu 1/2015 – Aktualizacja 25.11.2015 
 • Starty zagraniczne w sezonie 2015 – Aktualizacja 13.01.2016 
 • Klasyfikacja Czempionatu Młodych Jeźdźców w sezonie 2015 
 • Opinia Prezes PKWK do proj. regulaminu wyścigów konnych z 31.07.2015 
 • Kary nałożone przez komisje techniczne i orzeczenia Komisji Odwolawczej

Plany gonitw i regulaminy organizatorów

Warszawa

 • Warunki gonitw handikapowych od 3 października do 15 listopada 2015 r. włącznie
 • Zgoda dla TS na zmianę dystansu gonitwy nr 4 w dniu 10.10.2015 
 • Zgoda dla TS na dodatkową gonitwę eksterierową w dniu 26.09.2015 
 • Warunki gonitw handikapowych od 25 lipca do 27 września 2015 r. włącznie 
 • Zmiana warunków gonitw PASB nr 6 i 7 w dniu 31 maja 2015 – DZIEŃ 12 
 • Zatwierdzony Roczny Plan Gonitw 2015 – Warszawa Służewiec – po korektach 
 • Regulamin Organizatora 2015 – Warszawa Służewiec 

Wrocław

 • Zgoda na gonitwę dodatkową nr 8 w dn. 11.10.2015
 • Zgoda na dodatkową gonitwę nr 6 w dn. 25.10.2015
 • Zgoda na zmianę warunków gonitwy nr 3 w dn. 25.10.2015
 • Zgoda na zmianę warunków gonitwy nr 5 w dniu 18.10.2015  
 • Zatwierdzony Roczny Plan Gonitw 2015 (errata) – Wrocław Partynice 
 • Zatwierdzony Roczny Plan Gonitw 2015 – Wrocław Partynice 
 • Regulamin Organizatora 2015 – Wrocław Partynice 

Sopot

 • Zatwierdzony Roczny Plan Gonitw 2015 – Hipodrom Sopot 
 • Regulamin Organizatora 2015 – Hipodrom-Sopot 

Listy, wykazy, licencje

 • Wykaz kierowników stajni, trenerów jeźdźców i powożących 2015 
 • Dane kontaktowe trenerów koni wyścigowych 
 • Liczba koni zgłoszonych do sezonu 2015 
 • Wykaz koni przed sezonem 2015 
 • Lista laboratoriów do prób antydopingowych w roku 2015 
 • Zakłady opieki zdrowotnej uprawnione do wydawania zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w gonitwach 

Hodowla

 • Liczba klaczy-matek i źrebiąt pełnej krwi angielskiej oraz arabskich czystej krwi w latach 2004-2014 
 • Katalog ogierów pełnej krwi angielskiej 2015 
 • Zgłoszenia do katalogu ogierów stanowiących 2015 

Przetargi i zamówienia

 • Modernizacja strony internetowej PKWK – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 • Informacja Zamawiającego dot. zapytania ofertowego 
 • Polski Klub Wyścigów Konnych zaprasza do składania ofert w zakresie wykonania modernizacji strony internetowej PKWK oraz hostingu i zapewnienia wsparcia technicznego oraz serwisowego dla strony przez okres 12 miesięcy. 

Finanse

 • Informacja nt. wydatków na remonty poniesionych przez PKWK w latach 2008-2014 
 • Informacja nt. wydatków PKWK na nagrody dodatkowe PKWK oraz sponsorowanie nagród wyścigowych 

Pozostałe dokumenty

 • Wyniki konkursu fotograficznego 
 • Konkurs fotograficzny Wyścigi Konne – Mój świat 
 • Formularz zgłoszeniowy do konkursu fotograficznego  
 • Regulamin konkursu fotograficznego 
 • W związku z informacją autorstwa Tadeusza Porębskiego, zamieszczoną w dniu 26.11.2014 r. na stronie internetowej finisz.pl, dotyczącą wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego Feliksa Klimczaka, pełniącego funkcję Prezesa PKWK, Polski Klub Wyścigów Konnych publikuje dotychczasową korespondencję w tej sprawie.