Wyniki egzaminu na uprawnienia sędziowskie

Uprzejmie informujemy, że żadna z osób, które przystąpiły do egzaminu na uprawnienia sędziowskie, nie zaliczyła testu pisemnego.

Termin egzaminu poprawkowego zostanie wkrótce ustalony i ogłoszony na stronie pkwk.pl.