Wykaz niedozwolonych środków dopingowych

Załącznik nr 3

do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi
z dnia 23 sierpnia 2001
w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych
(Dz. U. Nr 90. poz. 1006)

 

Wykaz niedozwolonych środków dopingowych dla koni


 1. Niedozwolonymi środkami dopingującymi dla koni są :
  1. substancje hormonalne i ich syntetyczne odpowiedniki,
  2. substancje przeciw zakaźne inne niż stosowane wyłącznie jako przeciw pasożytnicze,
  3. substancje przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne,
  4. substancje cytotoksyczne,
  5. środki maskujące.
 2. Za niedozwolone środki dopingujące dla koni uznaje się następujące substancje, jeżeli ich stężenie przekracza :
  1. arszenik – 0,3 mg łącznej wartości arszeniku na 1ml moczu,
  2. dwutlenek węgla na 1 litr osocza krwi,
  3. sulfotlenek metylu – 15 mg sulfotlenku metylu na 1ml surowicy krwi,
  4. DMSO – 1 mg sulfotlenku na 1ml surowicy krwi,
  5. hordenina – 80 mg hordeniny na 1 ml moczu lub 1 mg na 1 ml surowicy krwi,
  6. hydrokortyzm ( kortyzol ) – 1mg hydrokortyzonu na 1ml moczu,
  7. nadrolon – wolny i związany 5a – estran -3b, 17a – diol do wolnego i związanego, 5(10) -estren – 3b, 17a – diolu w moczu w stosunku równym 1,
  8. kwas salicylowy – 750 mg kwasu salicylowego na 1 ml moczu lub 6,5 mg kwasu salicylowego na ml surowicy krwi,
  9. testosteron -0,02 mg wolnego i związanego testosteronu do wolnego i związanego epitestosteronu w moczu pobranym od wałachów lub wolny i związany testosteron do wolnego i związanego epitestosteronu w moczu pobranym od klaczy, w stosunku równym 12,
  10. teobromina – 2 mg teobrominy na 1 ml moczu.