Wykaz koni, które uzyskały dodatkową nagrodę hodowlaną PKWK za sezon 2023

  • Home
  • Aktualności
  • Wykaz koni, które uzyskały dodatkową nagrodę hodowlaną PKWK za sezon 2023

Wykaz koni, które uzyskały 20% dodatkową nagrodę hodowlaną PKWK za sezon 2023,
wprowadzoną w §3 Zarządzenia Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych nr 15/2023 z 20.04.2023 r.
oraz §1 Zarządzenia nr 38/2023 z 19.12.2023 r. r.    

Liczba wszystkich koni, kwalifikujących się zgodnie z §3 Zarządzenia nr 15/2023 do uzyskania powyższej nagrody, wyniosła 358, natomiast w wykazie ujęte są tylko te konie, które faktycznie taką nagrodę zdobyły, spełniwszy warunki określone w §3 ww. zarządzenia.

Zgodnie z §3 ust. 3 ww. Zarządzenia:

3. Nagroda dodatkowa nie będzie wypłacana w przypadku udziału koni w gonitwach przewidzianych wyłącznie dla koni hodowli polskiej, wpisanych do PSB lub PASB.