Wykaz barw wyścigowych i układów właścicielskich w sezonie 2023

  • Home
  • Bez kategorii
  • Wykaz barw wyścigowych i układów właścicielskich w sezonie 2023

*w przypadku barw czapki opisanych w sposób „kolor-kolor” rozumie się naprzemienny układ kolorów na czapce podzielonej na 4 równe części.