Wykaz barw wyścigowych i układów właścicielskich w sezonie 2022

  • Home
  • Bez kategorii
  • Wykaz barw wyścigowych i układów właścicielskich w sezonie 2022

* w przypadku barw czapki opisanych w sposób „kolor-kolor” rozumie się naprzemienny układ kolorów na czapce podzielonej na cztery równe części