Współpraca z Chińskim Stowarzyszeniem Promocji Konia Arabskiego

  • Home
  • Aktualności
  • Współpraca z Chińskim Stowarzyszeniem Promocji Konia Arabskiego

W wyniku cyklu rozmów i spotkań delegatów PKWK z przedstawicielami Chińskiego Stowarzyszenia Promocji Konia Arabskiego (CAHBA), odpowiedzialnego za organizację wyścigów i pokazów w tym kraju, podpisane zostało porozumienie o współpracy, na mocy którego strona polska i chińska uzgodniły współdziałanie w zakresie działalności statutowej obu organizacji. Ma ono na celu wspieranie rozwoju hodowli koni arabskich w obu krajach, w szczególności pomocy PKWK w organizacji pokazów i gonitw płaskich w państwie środka. Strona chińska wyraziła szczególne zainteresowanie Pucharem Polski Klasycznego Konia Arabskiego (inaczej „Ranking KOWR”), na którym planuje wzorować analogiczny program selekcyjny dla koni arabskich w Chinach. Strony uzgodniły też projekt wzajemnego wsparcia jeżeli chodzi o udział hodowców w Chin w wydarzeniach organizowanych przez PKWK, m.in. w aukcji Pride of Poland.