Warunek pierwszego zgłoszenia konia trenowanego poza Francją do wyścigu we Francji

  • Home
  • Aktualności
  • Warunek pierwszego zgłoszenia konia trenowanego poza Francją do wyścigu we Francji

Informacja z France Galop (24.07.2023):

Zgodnie z artykułem 111 Code of Courses au Galop informujemy, że:

Aby koń trenowany poza Francją mógł zostać po raz pierwszy zgłoszony do wyścigu we Francji, musi być prawidłowo zadeklarowany przez trenera na stronie internetowej France Galop co najmniej 15 dni przed dniem wyścigu, w którym koń ma wziąć udział. Przy czym poprzez prawidłową deklarację rozumie się podanie (i zweryfikowanie przez FG) NAZWY, SUFIXU, PŁCI, ROKU URODZENIA, MAŚCI, POCHODZENIA, HODOWCY, WŁAŚCICIELA. Jeżeli wyścig ma być rozegrany później, niż 15 dni od momentu zamknięcia zgłoszeń, powyższe czynności należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zamknięcia zgłoszeń ogólnych.
Jeżeli zgłoszenie konia nie zostanie zarejestrowane z powodu niezgodności z artykułem 111, odwołanie nie przysługuje.