Uchwała Rady PKWK z 15.11.2018 w spr. Komisji Technicznej Warszawa – Służewiec

  • Home
  • Aktualności
  • Uchwała Rady PKWK z 15.11.2018 w spr. Komisji Technicznej Warszawa – Służewiec

Wyciąg z protokołu z XIII posiedzenia
Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
w dniu 15 listopada 2018 roku

UCHWAŁA
Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
z dnia 15 listopada 2018 roku

Mając na uwadze dobry wizerunek wyścigów konnych oraz w związku z faktem, iż Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych rekomendowała osoby do pełnienia funkcji sędziów wyścigowych, Rada czuje się w obowiązku wyrazić swoją negatywną opinię odnośnie braku decyzji dotyczących pozytywnych wyników prób dopingowych koni biorących udział w wyścigach w Polsce.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (osiem) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

W imieniu Rady
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Przewodniczący Rady PKWK
Grzegorz Sołtysiński

Do wiadomości:
Komisja Techniczna Warszawa – Służewiec