Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2023 – 29.10.2023

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Frontczak-Salivonchyk A. 18 9 3 0 6 13 49 148350,0 36,7 3027,6
2. Melinger M. 6 4 5 6 4 14 39 64850,0 15,4 1662,8
3. Pandel W. 4 6 4 7 2 12 35 49800,0 11,4 1422,9
4. Mateusiak R. 3 4 2 5 6 5 25 35375,0 12,0 1415,0
5. Bagiński S. 3 3 4 4 2 25 41 32000,0 7,3 780,5
6. Rzadkosz S. 2 2 5 1 2 19 31 31500,0 6,5 1016,1
7. Tomczak A. 1 3 4 2 2 5 17 22250,0 5,9 1308,8
8. Kieniksman M. 0 2 4 3 2 13 24 12900,0 0,0 537,5
9. Misiek J. 0 2 3 1 2 4 12 12800,0 0,0 1066,7
10. Wasiak M. 0 1 2 6 5 3 17 10850,0 0,0 638,2
11. Piotrowski L. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
37 36 36 35 33 114 291 420675,0