Szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (galopem) – 2009

  • Home
  • Bez kategorii
  • Szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (galopem) – 2009
Szkolenie dla kandydatów

na trenerów koni wyścigowych (galopem) – 2009

Pełnoletni kandydaci winni złożyć wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni galopem zawierający imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, wraz z  oświadczeniem wnioskodawcy, że nie została wobec niego prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 24 pkt 6 ustawy o wyścigach konnych z dnia 18.01. 2001 roku (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.)
Pisemny egzamin wstępny (bezpłatny) obejmuje zagadnienia z wiedzy ogólnej o hodowli i użytkowaniu koni oraz o wyścigach konnych, a także podstawowe elementy z zakresu anatomii, fizjologii i żywienia koni;

 

Egzamin wstępny odbędzie się 21 marca 2009 (sobota), godzina 10.00 – sala konferencyjna PKWK.

Osoby, które zaliczą egzamin wstępny uczestniczyć będą w szkoleniu, które trwa 5 dni: 22, 28-29 marca i 4-5 kwietnia 2009 roku. Zajęcia (z wyjątkiem 28 marca) odbywają się w sali konferencyjnej PKWK w godzinach 9.00 – 15.00.

 

Opłata za udział w kursie i egzamin wynosi: 500 złotych od osoby. Koszty dojazdu i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

GODZINOWY PLAN ZAJĘĆ
 SZKOLENIA (CZĘŚĆ TEORETYCZNA) DLA KANDYDATÓW
NA TRENERÓW KONI WYŚCIGOWYCH (GALOPEM)
Niedziela, 22 marca 2009 roku
9.00 – 11.00      prowadzący: PAWEŁ GOCŁOWSKI
– ogólna wiedza o wyścigach konnych: historia wyścigów konnych, barw wyścigowych, gonitw klasycznych, terminologia, dokumentacja hodowlana i wyścigowa, statystyki, rodowody, księgi stadne, biuletyny PKWK, wiadomości wyścigowe, przeglądy hodowlane, aukcje koni, etc.
11.00 – 14.00    prowadzący: WALDEMAR FLISIŃSKI
– prawo wyścigowe (Ustawa o wyścigach konnych, Regulamin wyścigów konnych i inne rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
14.00 – 15.00     prowadzący: lek. wet. JAN SAMSEL
– profilaktyka (szczepienia, odrobaczanie)
– transport koni i wymagana dokumentacja
– podstawowe schorzenia koni wyścigowych i profilaktyka

 

Sobota, 28 marca 2009 roku

9.00 – 15.00      prowadzący: JACEK ŁOJEK
Zajęcia odbędą się: SGGW, Wydział Nauk o Zwierzętach,
Zakład Hodowli Koni, Warszawa, ul.Ciszewskiego 8, pokój 1108
– rasy koni (szczególnie pełna krew angielska, czysta krew arabska)
– podstawowe zagadnienia z zakresu hodowli koni
– ogólne zagadnienia z anatomii i fizjologii koni
– zasady żywienia, rola wody i dodatków paszowych (pasze treściwe i objętościowe, normy paszowe)

 

Niedziela, 29 marca 2009 roku

9.00 – 15.00            prowadzący: KRZYSZTOF WOLSKI
– szczegółowy plan gonitw
– systemy, rodzaje i warunki przeprowadzania gonitw
– zapisywanie koni do gonitw
– wagi noszone przez konie w gonitwach
– rodzaje ulg i nadwag

 

Sobota, 4 kwietnia 2009 roku

9.00 – 11.00      prowadzący: PAWEŁ GOCŁOWSKI
– przepisy wyścigowe dotyczące gonitw płotowych i przeszkodowych
– trening koni płotowych i przeszkodowych
– taktyka i technika w gonitwach płotowych i przeszkodowych
– cechy psychofizyczne jeźdźców płotowych i przeszkodowych
 11.00 – 15.00     prowadzący: KRZYSZTOF WOLSKI
– światowe tory, gonitwy, jeźdźcy, hodowcy, konie i uzyskiwane czasy
– wymogi dotyczące startu konia zagranicą

 

Niedziela, 5 kwietnia 2009 roku

9.00 – 15.00        prowadząca: MAŁGORZATA ŁOJEK
– trening koni w zależności od rasy, rozwoju, wieku i predyspozycji
– trening młodych koni
– trening wytrzymałościowy i szybkościowy
– żywienie koni wyścigowych
– charakterystyka cech psychofizycznych jeźdźca
– kryteria doboru jeźdźca
– cele i zasady szkolenia młodych jeźdźców
– teoria i praktyka treningu koni wyścigowych
– relacje trener: – hodowca, – właściciel, – jeździec, – komisja techniczna;
– podstawowe zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez trenera koni wyścigowych
– stowarzyszenie trenerów koni wyścigowych

 

Szkolenie zakończy egzamin ustny, który odbędzie się w piątek 17 kwietnia od godziny 10.00 w sali konferencyjnej PKWK.

Osoby, które w latach poprzednich odbyły szkolenie organizowane przez PKWK mogą przystąpić bezpośrednio do egzaminu, bez obowiązku uczestniczenia w szkoleniu.
Osoby, które zaliczą egzamin ustny z teorii przystąpią do egzaminu praktycznego – w sobotę 18 kwietnia o godzinie 11.00 w stajni tr Małgorzaty Łojek.
Osoby, które zaliczą egzamin ustny z teorii mogą też odbyć trzymiesięczny staż w stajniach służewieckich trenerów (Małgorzaty Łojek, Krzysztofa Ziemiańskiego, Doroty Kałuby i Andrzeja Walickiego). Każdy stażysta odbędzie szkolenie u minimum dwóch trenerów. Staż jest płatny – 300 złotych za miesiąc od osoby. Dodatkowo osoby odbywające staż zobowiązane są do samodzielnego ubezpieczenia się na okres stażu, to jest:
– kwiecień / maj (30 dni);
– czerwiec / lipiec (30 dni);
– listopad (30 dni).

Dla tych osób egzamin praktyczny odbędzie się po zakończeniu stażu.

Osoby, które posiadają udokumentowaną praktykę u licencjonowanego trenera koni wyścigowych, jako aspirant trenerski lub asystent trenera mogą ubiegać się o zaliczenie części lub całości stażu.