Szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla kandydatów na sędziów wyścigowych.

Pełnoletni kandydaci winni złożyć wniosek o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego na obowiązującym formularzu na adres pkwk@pkwk.org w terminie do dnia 25 lipca 2023 r., wraz z zaświadczeniem o minimum średnim lub średnim branżowym wykształceniu (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły).

Formularze do pobrania dostępne są pod adresem http://www.pkwk.pl/language/pl/wzory/

Termin szkolenia: 20 sierpnia – 30 listopada 2023 (zajęcia i egzaminy + zajęcia praktyczne).

Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie przedstawiony do 5 sierpnia.

Zajęcia będą odbywały w formie zdalnej oraz stacjonarnie. Przewidywana liczba godzin: 30 + zajęcia praktyczne.

Obowiązujące przepisy wyścigowe oraz dokumenty dotyczące szkolenia dostępne są na stronie internetowej www.pkwk.pl w zakładce „Prawo wyścigowe” oraz „Informacje wyścigowe„. Niezbędne przepisy znajdują się w Ustawie o wyścigach konnych oraz Regulaminie wyścigów konnych.

 

Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi 450 zł brutto i powinna zostać wniesiona po potwierdzeniu przyjęcia na kurs na konto PKWK nr: 05 1130 1017 0020 1235 1420 0001.

 

Osoby, które chcą uzyskać fakturę za szkolenie proszone są o przesłanie danych do faktury wraz ze swoim zgłoszeniem, wraz ze zgodą na przesłanie dokumentu drogą elektroniczną

 

Ewentualne koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywa uczestnik.

 

  • Na kurs zapraszamy również osoby, które posiadają już uprawnienia sędziowskie i zechcą podzielić się z kursantami swoją wiedzą i doświadczeniem. Udział sędziów w kursie jest bezpłatny.
  • Na kurs zapraszamy również osoby, które uczestniczyły w kursie sędziowskim lub trenerskim i nie zaliczyły egzaminu – koszt PLN 250,-
  • Organizator kursu zastrzega sobie możliwość zmian w w/w harmonogramie szkolenia w przypadku niezależnych od niego zdarzeń, po uprzednim poinformowaniu kursantów.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Anna Kacprzyk, mail: anna.kacprzyk@pkwk.org