Sposób ustalania grup i handicapów

Załącznik nr 1
do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi
z dnia 23 sierpnia 2001
w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych
(Dz. U. Nr 90. poz. 1006)

 

Szczegółowy sposób ustalania grup i handicapów


 1. Ustala się dwa terminy przegrupowania koni:
  1. na sezon wiosenny przed rozpoczęciem sezonu wyścigowego,
  2. na sezon letni po gonitwie „Derby” dla koni pełnej krwi angielskiej.
 2. W przegrupowaniu na sezon wiosenny gonitwy poza grupowe dzieli się na kategorie A i B, a grupowe -na I, II i III grupę.
 3. Konie 3-letnie pełnej krwi angielskiej oraz 4-letnie konie arabskie czystej krwi zostają przegrupowane na zasadzie wygranych gonitw w roku ubiegłym w następujący sposób:
  1. poza grupami w kategorii A pozostają konie, które w ubiegłym roku wygrały gonitwę kategorii A, I
  2. poza grupami w kategorii B pozostają konie, które w ubiegłym roku wygrały gonitwę kategorii B,
  3. w I grupie pozostają konie, które w ubiegłym roku wygrały gonitwę I grupy,
  4. w II grupie pozostają konie, które w ubiegłym roku wygrały gonitwę II grupy,
  5. w III grupie znajdują się konie, które w ubiegłym roku nie wygrały gonitwy II grupy.
 4. Konie 4-letnie i starsze pełnej krwi angielskiej oraz 5-letnie i starsze konie arabskie czystej krwi zostają przegrupowane na zasadzie wygranych gonitw w ubiegłym roku w następujący sposób:
  1. poza grupami w kategorii A pozostają konie, które w ubiegłym roku wygrały gonitwę kategorii A,
  2. poza grupami w kategorii B pozostają konie, które w ubiegłym roku wygrały gonitwę kategorii B,
  3. w I grupie pozostają konie, które w ubiegłym roku wygrały gonitwę I grupy, będąc w I grupie lub kategorii B,
  4. w II grupie pozostają konie, które w ubiegłym roku wygrały gonitwę II grupy, będąc w n grupie lub I grupie,
  5. pozostałe konie zostają zakwalifikowane do III grupy,
  6. koń, który nie wygrał w ubiegłym roku samodzielnie gonitwy, zostaje przesunięty o jedną grupę niżej,
  7. koń pełnej krwi angielskiej oraz koń arabski czystej krwi, który wygrał sumę nagród równą lub wyższą od dwukrotnej wartości najniższej I nagrody kategorii A dla danej rasy, nie zostaje przegrupowany.
 5. 3-letnie konie arabskie czystej krwi zaczynają biegać od dnia 1 maja w n grupie i do końca bieżącego roku będą przesuwać się w grupach zgodnie z wygranymi gonitwami.
 6. Konie 2-letnie pełnej krwi angielskiej zaczynają biegać od dnia 1 czerwca w grupie II i do końca bieżącego roku będą przesuwać się w grupach zgodnie z wygranymi gonitwami.
 7. W przegrupowaniu koni na sezon letni konie 3-letnie i starsze pełnej krwi angielskiej oraz 4-letnie i starsze konie arabskie czystej krwi zostają przegrupowane na zasadzie wygranych nagród w sezonie wiosennym bieżącego roku (do dnia 2 lipca włącznie) w następujący sposób:
  1. wszystkie konie zostają przesunięte o jedną grupę niżej, z wyjątkiem:
   1. koni, które wygrały gonitwę kategorii A,
   2. koni, które wygrały sumę w wysokości najniższej nagrody kategorii A,
   3. koni, które wygrały samodzielnie grupę niższą od tej, w której się znajdowały, z wyłączeniem koni kategorii A, które wygrały handicap grupowy,
  2. podczas przegrupowania na sezon letni tworzy się IV grupę koni, które w sezonie wiosennym bieżącego roku nie wygrały gonitwy III grupy.
 8. Konie 3-letnie i starsze pełnej krwi angielskiej oraz 4-letnie i starsze konie arabskie czystej krwi po wygraniu jednorazowo 30.000 zł zostają przegrupowane co najmniej do kategorii B, a po wygraniu jednorazowo 60.000 zł- do kategorii A (nie dotyczy handicapów).
 9. Wszystkie gonitwy handicapowe wygrane w kraju i za granicą bez względu na wysokość nagrody przesuwają konia o jedną grupę, z wyjątkiem koni kat. A, które po wygraniu handicapu grupowego są traktowane jak konie, które wygrały grupę niżej, przepis nie dotyczy koni wszystkich ras.
 10. Handicap generalny prowadzony jest na bieżąco i ogłaszany w każdy poniedziałek w siedzibie Klubu. Koń jest ujęty w handicapie generalnym przed sezonem, o ile w ubiegłym roku ukończył przynajmniej dwie gonitwy i nie został w żadnej z nich zdyskwalifikowany. Koń, który nie był ujęty w handicapie generalnym przed sezonem, zostanie w nim ujęty, jeśli w bieżącym sezonie ukończył przynajmniej dwie gonitwy i nie został w żadnej z nich zdyskwalifikowany. Po dniu „Derby” dla koni pełnej krwi angielskiej w handicapie generalnym zostaną ujęte tylko te konie, które w bieżącym sezonie ukończyły przynajmniej dwie gonitwy i nie zostały w żadnej z nich zdyskwalifikowane. Przy ustalaniu w handicapie wagi danego konia, który nie był ujęty w handicapie generalnym przed sezonem, nie uwzględnia się startów tego konia za granicą.