Składanie wniosków o licencje sędziowskie na 2020 rok

Sędziowie wyścigowi, zainteresowani pełnieniem funkcji sędziego w sezonie 2020, proszeni są o składanie opłaconych wniosków o  licencje do końca lutego br., gdyż Rada PKWK planuje przegłosować powołanie sędziów w marcu br.

Osoby, które nie pełniły funkcji sędziego przez ostatnie 2 sezony lub wcale, albo chciałyby pełnić inną, niż poprzednio funkcję (w ramach posiadanych uprawnień), wraz z wnioskami o licencję składają ankiety sędziowskie (to m.in. na ich podstawie Rada PKWK będzie oceniać kandydatów i głosować wniosek do Prezesa o powołanie sędziów).

Proszę pamiętać, że aby wniosek o licencję został rozpatrzony, musi być wcześniej opłacony. Bez opłaty licencja nie zostanie wystawiona, a bez niej kandydatura osoby o nią wnioskującej nie zostanie uwzględniona w głosowaniu Rady PKWK.

Formularze można pobrać tutaj.

Dane do przelewu znajdują się tutaj.