Skala wag noszonych przez konie

Załącznik nr 2
do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi
z dnia 23 sierpnia 2001
w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych
(Dz. U. Nr 90. poz. 1006)

 

Skala wag noszonych przez konie


I. Skala wag w gonitwach płaskich

 1. Wagi noszone obowiązujące w gonitwach dla koni pełnej krwi angielskiej i koni ras półkrwi :
  1. 2-letnich do dnia 31 lipca – 56 kg, po dniu 31 lipca – 57 kg,
  2. dla 2-letnich i starszych:
   1. dla koni 2-letnich -53 kg
   2. dla koni 3-letnich – 61 kg
   3. dla koni 4-letnich i starszych 62 kg
  3. w gonitwach przeznaczonych wyłącznie dla koni 3-letnich na wszystkich dystansach i we wszystkich miesiącach obowiązuje waga 59 kg.
 2. W innych gonitwach obowiązuje waga z następującej tabelki :
  Dystans Wiek konia Miesiąc
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  do 1600m włącznie 3-letnie
  52
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  4-letnie i st.
  60
  60
  60
  60
  60
  60
  60
  60
  do 2400m włącznie 3-letnie
  50
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  4-letnie i st.
  60
  60
  60
  60
  60
  60
  60
  60
  ponad 2400m 3-letnie
  50
  52
  53
  54
  55
  56
  56
  57
  4-letnie i st.
  60
  60
  60
  60
  60
  60
  60
  60

   

 3. 2-letnie
  klacze pełnej krwi angielskiej korzystają z 1 kg ulgi wagi.
 4. Wałachy niosą wagę oreśloną dla ogierów.
 5. Wagę, jaka obowiązuje w gonitwach, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, stosuje się również wówczas, gdy do gonitwy nie zapisano koni któregokolwiek z roczników lub po zapisaniu wycofano z gonitwy konie któregokolwiek z roczników.
 6. Ulgi wagi dla klaczy należy stosować również w przypadku, gdy do gonitwy przeznaczonej dla koni róŻnych płci zapisano wyłącznie klacze lub gdy wszystkie zapisane ogiery i wałachy wycofano.
 7. W gonitwach przeznaczonych dla koni arabskich czystej krwi na wszystkich dystansach i we wszystkich miesiącach obowiązują następujące wagi noszone :
  1. dla koni 3-letnich -58 kg
  2. dla koni 4-letnich -59 kg
  3. dla koni 5-letnich i starszych -62 kg
 8. W gonitwach przeznaczonych dla koni 3-letnich i starszych konie 3-letnie korzystają z 4 kg ulgi wagi.

II. Skala wag w gonitwach z płotami

 1. Wagi noszone w gonitwach z płotami dla koni pełnej krwi angielskiej i dla koni ras półkrwi :
  Dystans Wiek konia Miesiąc
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  2400m 3-letnie
  63
  64
  64
  65
  66
  3-letnie i st.
  63
  64
  4-letnie
  66
  66
  67
  67
  67
  68
  5-letnie i st.
  69
  69
  69
  69
  69
  69
  2500m do 3200m 3-letnie
  63
  64
  64
  65
  66
  3-letnie i st.
  62
  63
  4-letnie
  66
  66
  67
  67
  67
  68
  5-letnie i st.
  69
  69
  69
  69
  69
  69
  powyżej 3200m 4-letnie
  66
  66
  66
  66
  67
  67
  5-letnie i st.
  69
  69
  69
  69
  69
  69

  klacze 3-, 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi.

 2. W gonitwach, w których mogą brać udział wyłącznie konie arabskie czystej krwi, obowiązuje następująca skala wagi we wszystkich sezonach i na wszystkich dystansach :
  1. dla koni 4-letnich – 66 kg,
  2. dla koni 5-letnich i starszych – 70 kg.klacze 4-6-letnie otrzymują 2 kg ulgi wagi.
 3. Jeżeli konie ras półkrwi uczestniczą w gonitwie z końmi rasy pełnej krwi angielskiej, korzystają z 5 kg ulgi wagi.

III. Skala wag w gonitwach przeszkodowych

 1. Wagi noszone w gonitwach z przeszkodami dla koni pełnej krwi angielskiej i dla koni ras pół krwi:Klacze 3-, 4- ,5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi.
  Dystans Wiek konia Miesiąc
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  do 4200m 3-letnie
  65
  66
  4-letnie
  63
  63
  64
  66
  66
  67
  5-letnie
  68
  68
  68
  69
  69
  69
  6-letnie i st.
  69
  69
  69
  69
  69
  69
  powyżej 4200m 4-letnie
  62
  62
  64
  64
  64
  65
  5-letnie
  67
  67
  68
  68
  68
  68
  6-letnie i st.
  69
  69
  69
  69
  69
  69
 2. W gonitwach, w których mogą brać udział wyłącznie konie arabskie czystej krwi, we wszystkich sezonach i na wszystkich dystansach konie 5-letnie i starsze niosą wagę 68 kg.
 3. Jeżeli konie ras półkrwi uczestniczą w gonitwie z końmi rasy pełnej krwi angielskiej, korzystają z 5 kg ulgi wagi.