Rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI


z dnia 23 sierpnia 2001 r.

w sprawie wysokości opłat uiszczanych
za rzecz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
za wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych,
za udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową
i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie) koni,
a także pełnienie funkcji sędziego wyścigowego
oraz za rejestrację barw wyścigowych i zgłoszenie konia do wyścigów.

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r.)

Na podstawie art. 11 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 200 1 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Określa się opłaty za:
  1. udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową,
  2. udzielenie licencji na trenowanie koni,
  3. udzielenie licencji na dosiadanie (powożenie) koni,
  4. udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego,
  5. rejestrację barw wyścigowych,
  6. zgłoszenie konia do wyścigów,
  7. wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych.
 2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Artur Balazs


Załącznik do zarządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 sierpnia 2001 r

Wysokość opłat za udzielenie zezwolenia

na kierowanie stajnią wyścigową, udzielenie licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni, pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, rejestrację barw wyścigowych, zgłoszenie konia do wyścigów, wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych

Lp. Rodzaje opłat opłata w zł
1. Udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią 300
2. Udzielenie licencji na trenowanie koni 300
3. Udzielenie licencji na dosiadanie (powożenie) koni 100
4. Udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego 50
5 Rejestracja barw wyścigowych 100
6. Zgłoszenie konia do wyścigów 100
7. Wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych – w zależności od planowanej liczby gonitw w ciągu roku na danym torze wyścigowym:do 8 gonitw 3.600
od 9 do 16 gonitw 7.000
od 17 do 35 gonitw 13.500
od 36 do 45 gonitw 20.000
od 46 do 80 gonitw 32.000
od 81 do 120 gonitw 46.500
od 121 do 160 gonitw 60.000
od 161 do 240 gonitw 90.000
od 241 do 450 gonitw 120.000
od 451 do 770 gonitw 160.000
powyżej 770 gonitw 240.000