REGULAMIN CZEMPIONATU MŁODYCH JEŹDŹCÓW 2021

REGULAMIN CZEMPIONATU MŁODYCH JEŹDŹCÓW 2021
pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Gonitwy uczniowskie, rozgrywane na torze Warszawa – Służewiec oraz WTWK – Partynice w sezonie 2021, stanowią cykl gonitw wchodzących w Czempionat Młodych Jeźdźców. Biorący w nich udział jeźdźcy zostają objęci osobną klasyfikacją, w zależności od zajętych miejsc w gonitwie

1. System przyznawania punktów:

  • za zajęcie przez konia pierwszego miejsca w gonitwie – 20 punktów
  • za zajęcie przez konia drugiego miejsca w gonitwie – 12 punktów
  • za zajęcie przez konia trzeciego miejsca w gonitwie – 8 punktów
  • za zajęcie przez konia czwartego miejsca w gonitwie – 6 punktów
  • za zajęcie przez konia piątego miejsca w gonitwie – 4 punkty
  • za zajęcie przez konia szóstego miejsca w gonitwie – 2 punkty
  • za zajęcie przez konia siódmego oraz kolejnych miejsc w gonitwie – 1 punkt

2. Punkty są przyznawane zgodnie z zajętymi miejscami, określonymi w oficjalnym, technicznym wyniku gonitwy.

3. W przypadku miejsc zajętych przez konie „łeb w łeb”, punkty za zajęte miejsce sumują się i są dzielone przez liczbę koni, które zajęły miejsca ex aequo.

4. Jeźdźcy, którzy zmienią kategorię jeździecką na wyższą niż starszy uczeń, nie mogą brać udziału w kolejnych gonitwach wchodzących w skład cyklu, będą natomiast uznani w klasyfikacji końcowej, z punktacją osiągniętą do momentu zmiany kategorii jeździeckiej.