RANKING KOWR 2023

Ranking KOWR, inaczej Puchar Polski Klasycznego Konia Arabskiego, to wyścigowo-pokazowy program selekcyjny klasycznych koni arabskich czystej krwi.

Puchar Polski Klasycznego Konia Arabskiego - Ranking na dzień 16.09.2023
Polish Classic Arabian Horse Cup - Ranking as of September 16, 2023

Puchar Polski Klasycznego Konia Arabskiego opiera się na rankingu 3-letnich koni arabskich czystej krwi hodowli polskiej,j wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB), które:

  • spełniają wymagania rodowodowe określone przez Heritage Arabian Racing Club, co oznacza, że nie posiadają w swym rodowodzie ogierów: Amer (SA) ur. 1984, Baroud III (FR) ur. 1969, Burning Sand (US) ur. 1986, Dragon (FR) ur. 1940, Saint Laurent (FR) ur. 1948 lub Tiwaiq (SA) ur. 1982.
  • ukończyły minimum jedną gonitwę
  • zostały poddane zootechnicznej ocenie typu, eksterieru i ruchu – wzięły udział w pokazie organizowanym dla koni, które ukończyły minimum jedną gonitwę

        Ranking opiera się na podsumowaniu dzielności wyścigowej oraz osiągnięć pokazowych koni, na podstawie:

  • Gonitw KOWR
  • Pokazów ECAHO i AHO
  • Ogólnopolskiego pokazu 3-letnich koni arabskich czystej krwi arabskiej będących w treningu wyścigowy

Punktacja za gonitwy i pokazy

Logo_PKWK_vectorized