RANKING KOWR 2023

Ranking KOWR, inaczej Puchar Polski Klasycznego Konia Arabskiego, to wyścigowo-pokazowy program selekcyjny klasycznych koni arabskich czystej krwi.

 

Puchar Polski Klasycznego Konia Arabskiego to podsumowanie dzielności wyścigowej oraz osiągnięć pokazowych 3-letinch koni czystej krwi arabskiej, na podstawie ich wyników podczas startów w gonitwach pod patronatem KOWR, pokazach ECAHO i AHO oraz Ogólnopolskim pokazie 3-letnich koni arabskich czystej krwi będących w treningu wyścigowym.

Konie, które kwalifikowały się do PPKKA musiały spełniać wymagania rodowodowe określone przez Heritage Arabian Racing Club, co oznacza, że nie posiadały w swym rodowodzie ogierów: Amer (SA) ur. 1984, Baroud III (FR) ur. 1969, Burning Sand (US) ur. 1986, Dragon (FR) ur. 1940, Saint Laurent (FR) ur. 1948 lub Tiwaiq (SA) ur. 1982; dodatkowo ukończyły minimum jedną gonitwę i zostały poddane zootechnicznej ocenie typu, eksterieru i ruchu biorąc udział w pokazie organizowanym dla koni, które ukończyły minimum jedną gonitwę.

Do sezonu wyścigowego zostały zgłoszone 72 konie spełniające wspomniane wymogi rodowodowe. Ostatecznie w gonitwach wzięło udział 50 koni, które łącznie do startu wyszły 233 razy w 34 gonitwach (18 razy na warszawskim Służewcu, 12 razy na Partynicach we Wrocławiu i 4 razy na Hipodromie Sopot), w tym siedem koni startowało w gonitwie pokazowej KOWR na Służewcu w dniu, w którym rozegrano również Ogólnopolski pokaz 3-letnich koni arabskich czystej krwi będących w treningu wyścigowym.  Konie pobiegły w tej gonitwie bezpośrednio po zakończonym udziale w pokazie. Suma nagród we wszystkich wymienionych gonitwach wyniosła 437 200 zł.

We wspomnianym pokazie pod patronatem KOWR wzięło udział 31 koni (15 klaczy i 16 ogierów). Oceny dokonała komisja w składzie: Alicja Poszepczyńska, Małgorzata Łojek, Tomasz Tarczyński. W grupie klaczy najwyżej oceniona została Andryjanka (Pogrom – Atanda/Eden C (US)), hodowli i własności SK Andryjanki Edward Sieciński, natomiast w grupie ogierów zwyciężył Wizard KL (FA El Rasheem (AE) – Wieża Czarów/Vitorio TO (US)), hodowli Klikowa Sp. z o.o. s.k., własności Klikowa Rzepka Sp.j. Wydarzeniem towarzyszącym pokazowi był wybór „Najlepszego Konia Pokazu”, który ma na celu popularyzację koni arabskich wśród publiczności. Laureatami tego tytułu, wybranymi przez komisję w składzie: Krzysztof Kierzek (Prezes PKWK), Joanna Krawczyk (Redaktor Ksiąg Stadnych) oraz Jakub Kasprzak (Kierownik Wydziału Hodowlano-Wyścigowego PKWK), udekorowanymi przez Dyrektora Generalnego KOWR – Waldemara Humięckiego zostały: wspomniana wcześniej, najwyżej wypunktowana klacz – Andryjanka oraz ogier Encarino (Shiraz De Lafon (FR) – Eneria/QR Marc (US)) hodowli i własności SK Janów Podlaski.

Pula nagród pokazu wynosiła 80 000 zł.

W Pucharze Polski Klasycznego Konia Arabskiego pod uwagę były również brane występy koni w pokazach ECAHO. Z koni biorących udział w pierwszej edycji punktowało w nich 21 koni. Najlepszą karierę pokazową w rankingu miała klacz El Mariella (Morion – El Marina/Ganges) hodowli i własności SK Michałów, która ostatecznie w rankingu zajęła 7. lokatę (13 miejsce na podstawie startów w gonitwach KOWR).

Najlepszym koniem rankingu generalnego okazała się klacz Piękna (Ganges-Polinezja/Epolet) hodowli i własności Katarzyny Anny Lis. Klacz w swoich 7 startach zwyciężyła dwukrotnie, 3-krotnie zajęła 2 miejsce oraz dwukrotnie trzecie, co pozwoliło jej uzyskać laur nie tylko za zwycięstwo pucharze, ale i uzyskać najwyższą liczbę punktów za starty w gonitwach KOWR.

Drugie miejsce, głównie dzięki dziewięciu dobrym startom w gonitwach (więcej razy – 10, wystartował tylko jeden koń – Folk MJ, który zajął 11.miejsce w PPKKA, ale jeden start miał w gonitwie pokazowej KOWR, która nie była zaliczana do rankingu) zajęła michałowska Escortera (Alert – Esmeraldia (DE)/QR Marc (US).

Stadniny państwowe reprezentowały w rankingu konie z SK Michałów i SK Janów Podlaski. Najwyżej sklasyfikowany wychowanek tej ostatniej – Encarino (Shiraz De Lafon (FR) – Eneria/QR Marc (US)), wybrany również Najlepszym Koniem Pokazu KOWR w kategorii ogiery, zajął w rankingu końcowym miejsce 4.

Dzięki zaangażowaniu w projekt Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, organizatorów gonitw: Totalizatora Sportowego Sp. z o.o, Toru Wyścigów Konnych Partynice i Hipodromu Sopot  Sp. z o.o. oraz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych udało się zapewnić pokaźną pulę nagród (łącznie 567 202 zł) oraz wysoki standard organizacyjny, co niewątpliwie wspiera hodowców hołdujących tradycyjnemu polskiemu programowi hodowlanemu koni arabskich czystej krwi. Aż 20 koni wygrało kwotę powyżej 10 000 zł, a najlepszy z nich 50 323 zł! Średnia wygrana wszystkich koni w pucharze to 11 344 zł.

Zorganizowany po raz pierwszy w tej formie wyścigowo-pokazowy program selekcyjny jako jedyny taki w tej chwili na świecie został zauważony przez środowisko hodowców i właścicieli koni czystej krwi arabskiej poza granicami naszego kraju. Do organizatorów wpływają zapytania o szczegóły jego organizacji, pochodzenie zwycięskich koni, a organizacje międzynarodowe poświęcone tej rasie są otwarte na współpracę przy kolejnych edycjach, które mamy wielką nadzieję, odbędą się przy okazji nadchodzących sezonów.

W imieniu organizatorów chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym w stworzenie i sprawne przeprowadzenie tegorocznego Pucharu Polski Klasycznego Konia Arabskiego – w szczególności właścicielom, którzy zdecydowali się zgłosić swoje konie spełniające kryteria rankingu do sezonu gonitw 2023.

       

Punktacja PPKKA

kowr_1

Logo PKWK22