Głosowanie wniosku o powołanie sędziów na sezon 2023 – 5 kwietnia br.

  • Home
  • Aktualności
  • Głosowanie wniosku o powołanie sędziów na sezon 2023 – 5 kwietnia br.

Głosowanie wniosku o powołanie sędziów na sezon 2023 odbędzie się 5 kwietnia, podczas XV posiedzenia Rady PKWK.


Uprzejmie przypominamy, że wnioski o licencje wyścigowe na kolejny sezon można składać już w grudniu (wcześniej również).

Wszyscy sędziowie wyścigowi wraz z wnioskami o licencję składają ankiety sędziowskie.

Aby wniosek o licencję został rozpatrzony, musi być wcześniej opłacony i dostarczony wraz z potwierdzeniem opłaty na aktualny adres korespondencyjny biura PKWK.

Wniosek musi być podpisany odręcznie i dostarczony w oryginale (wcześniej może być skan) lub podpisany elektronicznie (podpis kwalifikowany lub profil zaufany) i przesłany wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty na mail pkwk@pkwk.org.

Formularze można pobrać tutaj.

Dane do przelewu znajdują się tutaj.