Polska członkiem Międzynarodowej Federacji Szkół Wyścigowych

  • Home
  • Aktualności
  • Polska członkiem Międzynarodowej Federacji Szkół Wyścigowych

W dniu 29 maja 2015 r. w Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Szkół Wyścigowych (International Federation of Horse Racing Academies, IFHRA).

W spotkaniu uczestniczyły władze IFHRA, z Przewodniczącą p. Larą Sawaya na czele, jak również przedstawiciele państw członkowskich: Australii, Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Japonii, Malezji, Puerto Rico, Południowej Afryki, Korei Południowej, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Jednym z punktów agendy Walnego Zgromadzenia było przyjęcie w poczet członków IFHRA kolejnych trzynastu państw, w tym Polski, którą reprezentuje Polski Klub Wyścigów Konnych.

IFHRA jest międzynarodową organizacją wyścigową utworzoną 2 stycznia 2014 r. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Celem IFHRA jest wymiana najlepszych praktyk, jak również opracowanie międzynarodowych standardów w zakresie edukacji oraz szkolenia osób związanych z branżą wyścigową – jeźdźców, trenerów, pracowników obsługi stajni.