Oświadczenie Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Jako członkowie i reprezentanci środowiska wyścigowego, zgromadzeni w ramach Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, w której skład wchodzą przedstawiciele organizacji zrzeszających trenerów, jeźdźców i hodowców koni wyścigowych, organu nadzoru, organizatorów wyścigów konnych, właścicieli koni wyścigowych, w całości popieramy przedstawione stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z dnia 9 września 2022 r. i zapewniamy o nieustających staraniach Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w zakresie działania na rzecz rozwoju wyścigów konnych i czuwania nad przestrzeganiem warunków rozgrywania gonitw, ze szczególnym uwzględnieniem i podkreśleniem bezpieczeństwa koni i pozostałych uczestników wyścigów konnych.
Członkowie Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zaprzeczają niepotwierdzonym, niejednokrotnie nieprawdziwym i wprowadzającym w błąd medialnym doniesieniom, godzącym w dobro wyścigów konnych.

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych