Oświadczenie Prezesa PKWK dot. stanu TWKS i wyścigów

OŚWIADCZENIE

W związku z szeregiem ostatnich publikacji, dotyczących organizacji i stanu wyścigów konnych na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec, jako Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (PKWK) stanowczo zaprzeczam doniesieniom o rzekomych zaniedbaniach bądź nieprawidłowościach, które były przypisywane przez media m.in. naszej organizacji oraz organizatorowi wyścigów konnych – Totalizatorowi Sportowemu Sp. z o.o.

Przedstawione w publikacjach insynuacje opierają się na informacjach nieoficjalnych i – zgodnie z naszą najlepszą wiedzą – w znacznej mierze niezgodnych z prawdą. PKWK tworzą osoby kompetentne, które w najwyższym stopniu oddane są swojej pracy i środowisku wyścigowemu. Zarówno zadania poszczególnych komisji, jak i pracowników PKWK, wypełniane są z należytą starannością i na podstawie obowiązujących przepisów.

W imieniu PKWK podkreślam, że dzięki współpracy z dzierżawcą terenu Służewca – Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., realizowane są kolejne nakłady inwestycyjne, prace remontowe i modernizacyjne, mające na celu poprawę warunków na Służewcu. PKWK przyjmuje z uwagą postulaty środowiska wyścigowego w zakresie poszczególnych elementów infrastruktury wyścigowo-jeździeckiej, zapewniając jednocześnie, że ich stan jest na bieżąco monitorowany i weryfikowany pod kątem bezpieczeństwa uczestników wyścigów konnych.

Jako Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wyrażam głębokie zaniepokojenie skalą pomówień, które uderzają w PKWK i w całe środowisko wyścigowe w Polsce oraz zakłócają tok pracy PKWK. Pozostaję jednak niezmiennie otwarty na dialog opierający się na merytoryce i odbywający się z nadrzędnym celem, jakim jest dobro wyścigów konnych w naszym kraju.

Krzysztof Kierzek
Prezes PKWK