Oferta współpracy dla lekarzy weterynarii – kontrola antydopingowa w sezonie 2019

 • Home
 • Aktualności
 • Oferta współpracy dla lekarzy weterynarii – kontrola antydopingowa w sezonie 2019

Polski Klub Wyścigów Konnych poszukuje do współpracy w sezonie wyścigowym 2019 (na torach Warszawa, Wrocław, Sopot) lekarzy weterynarii prowadzących własną (indywidualną) działalność gospodarczą i/lub innych podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, prowadzących działalność gospodarczą weterynaryjną (PKD 75.00.Z), posiadających wiedzę i doświadczenie w poniższym zakresie:

 • kontrola paszportów koni (w tym świadectw zdrowia i koniecznych szczepień),
 • identyfikacja konia zgodnie z zapisami paszportu,
 • weryfikacja, czy boksy do badań antydopingowych zostały przygotowanie zgodnie z wymogami,
 • udzielanie pomocy lekarsko – weterynaryjnej,
 • znajomość przepisów wyścigowych,
 • umiejętność pobierania materiałów biologicznych do badań  na zawartość substancji zabronionych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie prób antydopingowych i identyfikacji koni, obowiązków i uprawnień dyżurnych lekarzy weterynarii,
 • znajomość przepisów WADA i POLADA,
 • umiejętność pracy pod presją,
 • wysoka odporność na stres.

Wymagane doświadczenie:

 • udokumentowany, minimum 2-letni okres pracy z końmi w podobnym zakresie.

Aplikacje prosimy składać na adres pkwk@pkwk.org w terminie do 28.02.2019 roku.

UWAGA!

W przypadku aplikowania przez lekarzy weterynarii prowadzących własną (indywidualną) działalność gospodarczą należy zapoznać się z poniższą „Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” i ją podpisać.

Treść klauzuli:

 „Wyrażam zgodę się na przetwarzanie przez Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie („PKWK”) moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu aplikacyjnym w celu nawiązania współpracy z PKWK w sezonie wyścigowym 2019, zgodnie z zamieszczonym przez PKWK Ogłoszeniem”.

____________________

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: ochronadanych@pkwk.org

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji odnośnie podjęcia współpracy.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu aplikacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu d/s ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na podjęcie współpracy wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji lub do momentu wycofania zgody.

Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem współpracy przez okres 3 lat.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem ochrondanych@pkwk.org  lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod telefonem 604-808-715 i adresem Polski Klub Wyścigów Konnych, ul Puławska 266, 02-684 Warszawa.

W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@pkwk.org, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.