od 2014.01.01 do 2014.07.22

Trenerzy wg. zajętych miejsc
w okresie od 01-01-2014 do 22-07-2014
L.p. Nazwisko I m. II m. III m. IV m. V m. B.m. L.s. Suma PLN Suma EUR

1
Mateusiak R. 13 10 8 9 7 37 84 98 140,00 0,00

2
Serement A. 9 1 5 3 4 22 44 50 005,00 0,00

3
Bagiński S. 5 11 8 10 6 21 61 59 220,00 0,00

4
Kałuża W. 3 5 4 2 5 8 27 28 865,00 0,00

5
Ostrowska M. 3 1 3 1 0 6 14 20 625,00 0,00

6
Najderski A. 2 5 5 6 7 22 47 30 440,00 0,00

7
Frontczak-Salivonchyk A. 1 1 1 2 2 5 12 8 050,00 0,00

8
Novak B. (Czechy) 0 2 1 0 1 6 10 4 525,00 0,00
36 36 35 33 32 127 299 299 870,00 0,00