od 2014.01.01 do 2014.06.30

Trenerzy wg. zajętych miejsc
w okresie od 01-01-2014 do 30-06-2014
L.p. Nazwisko I m. II m. III m. IV m. V m. B.m. L.s. Suma PLN Suma EUR

1
Mateusiak R. 10 8 6 7 6 35 72 80 340,00 0,00

2
Serement A. 6 0 4 2 4 18 34 35 205,00 0,00

3
Bagiński S. 5 9 7 7 4 19 51 53 620,00 0,00

4
Kałuża W. 3 3 4 2 3 6 21 25 265,00 0,00

5
Ostrowska M. 3 1 3 1 0 6 14 20 625,00 0,00

6
Najderski A. 1 5 2 6 7 19 40 24 040,00 0,00

7
Frontczak-Salivonchyk A. 0 1 1 2 2 3 9 4 050,00 0,00

8
Novak B. (Czechy) 0 1 0 0 0 6 7 1 925,00 0,00
28 28 27 27 26 112 248 245 070,00 0,00