od 2014.01.01 do 2014.06.23

Trenerzy wg. zajętych miejsc
w okresie od 01-01-2014 do 23-06-2014
L.p. Nazwisko I m. II m. III m. IV m. V m. B.m. L.s. Suma PLN Suma EUR

1
Mateusiak R. 10 8 7 6 6 35 72 80 865,00 0,00

2
Bagiński S. 5 10 6 7 5 18 51 54 670,00 0,00

3
Serement A. 5 0 4 2 4 19 34 31 705,00 0,00

4
Kałuża W. 3 3 4 3 2 6 21 25 615,00 0,00

5
Ostrowska M. 3 1 3 1 0 6 14 20 625,00 0,00

6
Najderski A. 1 5 2 6 7 19 40 24 040,00 0,00

7
Novak B. (Czechy) 1 0 0 0 0 6 7 3 500,00 0,00

8
Frontczak-Salivonchyk A. 0 1 1 2 2 3 9 4 050,00 0,00
28 28 27 27 26 112 248 245 070,00 0,00