od 2014.01.01 do 2014.06.09

Trenerzy wg. zajętych miejsc
w okresie od 01-01-2014 do 09-06-2014
L.p. Nazwisko I m. II m. III m. IV m. V m. B.m. L.s. Suma PLN Suma EUR

1
Mateusiak R. 7 7 5 6 6 27 58 65 605,00 0,00

2
Serement A. 4 0 4 2 2 17 29 27 120,00 0,00

3
Bagiński S. 3 7 6 5 4 14 39 41 265,00 0,00

4
Ostrowska M. 3 0 3 0 0 4 10 18 420,00 0,00

5
Kałuża W. 2 2 2 2 2 5 15 16 970,00 0,00

6
Najderski A. 1 4 0 6 4 13 28 19 630,00 0,00

7
Novak B. (Czechy) 1 0 0 0 0 6 7 3 500,00 0,00

8
Frontczak-Salivonchyk A. 0 1 1 0 2 2 6 3 105,00 0,00
21 21 21 21 20 88 192 195 615,00 0,00