Nowa Rada PKWK

30 sierpnia 2016 roku rozpoczęła się nowa kadencja Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 642 z późn. zm.), nastąpiło to w dniu zebrania się Rady tej kadencji na pierwsze posiedzenie, zwołane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.