Modernizacja strony internetowej PKWK – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Home
  • Aktualności
  • Modernizacja strony internetowej PKWK – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie

„Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 EURO w sprawie:

wykonania modernizacji strony internetowej Zamawiającego oraz hostingu strony internetowej Zamawiającego, jak również zapewnienie wsparcia technicznego oraz serwisowego dla strony internetowej Zamawiającego przez czas określony 12 (słownie: dwunastu) miesięcy” ogłoszonego przez Zamawiającego w dniu 17.03.2015 roku.

 

Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa, NIP 951-20-23-888, REGON 017359475 (dalej: „Zamawiający”), po przeprowadzeniu postępowania w zakresie ww. zapytania informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Złożone zostały dwie oferty przez następujących wykonawców:
    1. dcs.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa,
    2. Noria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa.
  2. Zamawiający dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty wykonawcy:

Noria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

Uzasadnienie:

Zamawiający wybrał ofertę ww. wykonawcy jako najkorzystniejszą ze względu na fakt, iż spełnia ona wymagania wskazane w ww. zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą punktację określoną zgodnie z postanowieniami ww. zapytania ofertowego.