Komunikat nr 8

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby ukończyły szkolenie i w dniu 27 maja 2005 r. zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w ,,Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z póź. zm.)” i nabyły uprawnienia do powożenia koni:
1. Krzysztof Kurtyka, 2. Melania Matkowska, 3. Piotr Nadolski,
4. Aleksandra Podbereska, 5. Joanna Świderska.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny