Kategoria: Komunikaty 2005

Komunikat nr 6

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 6 kwietnia 2005 r. przeprowadzono egzamin ze znajomości przepisów o wyścigach konnych, dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji sędziego wyścigowego. Egzamin zaliczyły 2 osoby:

1. Goździk Arkadiusz
2. Wachel Marek

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 7

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 2/2005 Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (Regulamin nadawania uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem, dosiadania koni oraz do powożenia koni – pkt 4 podpunkt 1 i 2) niżej wymienione osoby nabyły uprawnienia do dosiadania koni:
1. Damian Bocer, 2. Liliya Reznikova.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 8

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby ukończyły szkolenie i w dniu 27 maja 2005 r. zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w ,,Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z póź. zm.)” i nabyły uprawnienia do powożenia koni:
1. Krzysztof Kurtyka, 2. Melania Matkowska, 3. Piotr Nadolski,
4. Aleksandra Podbereska, 5. Joanna Świderska.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 9

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia
Nr 2/2005 Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (Regulamin nadawania uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem, dosiadania koni oraz do powożenia koni – pkt 4 podpunkt 1 i 2) niżej wymienione osoby nabyły uprawnienia do dosiadania koni:
1. Anna Jezierska, 2. Monika Sadowska.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 10

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia
Nr 2/2005 Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (Regulamin nadawania uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem, dosiadania koni oraz do powożenia koni – pkt 4 podpunkt 1 i 2) niżej wymienione osoby nabyły uprawnienia do dosiadania koni:
1. Krzysztof Bieńkowski, 2. Beata Czajkowska, 3. Katarzyna Kosikowska, 4. Zuzanna Król, 5. Natalia Mieleszkiewicz, 6. Dominik Pastuszka, 7. Tomasz Pastuszka, 8. Anna Struś.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny