Kategoria: Komunikaty 2005

Komunikat nr 7

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 2/2005 Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (Regulamin nadawania uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem, dosiadania koni oraz do powożenia koni – pkt 4 podpunkt 1 i 2) niżej wymienione osoby nabyły uprawnienia do dosiadania koni:
1. Damian Bocer, 2. Liliya Reznikova.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 8

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby ukończyły szkolenie i w dniu 27 maja 2005 r. zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w ,,Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z póź. zm.)” i nabyły uprawnienia do powożenia koni:
1. Krzysztof Kurtyka, 2. Melania Matkowska, 3. Piotr Nadolski,
4. Aleksandra Podbereska, 5. Joanna Świderska.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 9

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia
Nr 2/2005 Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (Regulamin nadawania uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem, dosiadania koni oraz do powożenia koni – pkt 4 podpunkt 1 i 2) niżej wymienione osoby nabyły uprawnienia do dosiadania koni:
1. Anna Jezierska, 2. Monika Sadowska.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 10

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia
Nr 2/2005 Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (Regulamin nadawania uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem, dosiadania koni oraz do powożenia koni – pkt 4 podpunkt 1 i 2) niżej wymienione osoby nabyły uprawnienia do dosiadania koni:
1. Krzysztof Bieńkowski, 2. Beata Czajkowska, 3. Katarzyna Kosikowska, 4. Zuzanna Król, 5. Natalia Mieleszkiewicz, 6. Dominik Pastuszka, 7. Tomasz Pastuszka, 8. Anna Struś.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 11

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby ukończyły szkolenie i w dniu 21 sierpnia 2005 r. zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w ,,Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z póź. zm.)” i nabyły uprawnienia do powożenia koni:
1. Łukasz Truchlewski.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny