Kategoria: Komunikaty 2005

Komunikat nr 2

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 25 stycznia i 2 lutego 2005 r. Komisja egzaminacyjna przeprowadziła egzamin teoretyczno-praktyczny dotyczący uprawnień do trenowania koni.

Do egzaminu przystąpiło 18 osób z czego zaliczyło 10 osób:

1. Tomasz Dul, 2. Wiktor Jasiński, 3. Grzegorz Kaczmarek, 4. Zdzisław Lica, 5. Andrzej Majchrzak,

6. Janusz Ołdakowski, 7. Wojciech Olkowski, 8. Roman Piwko, 9. Ryszard Szpar, 10. Emil Zahariev

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 3

Na podstawie §3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 1007 z
późn. zm.) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią
wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz
pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, wskazuje zakłady opieki zdrowotnej
(inne, niż Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie, ul. Wawelska 5,
tel. (022) 825-59-68 uprawnione do wydawania zaświadczeń o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w gonitwach:

1. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
Białystok, ul. Pogodna 4
tel. (085) 742-22-24

2. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
Bydgoszcz, ul. T. Rejtana 1
tel. (052) 322-94-16

3. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
Częstochowa, ul. Akademicka 3
tel. (034) 361-41-96

4. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
Gdańsk, ul. Lęborska 23A
tel. (058) 557-02-12

5. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej
Lublin, Al. Zygmuntowskie 4
tel. (081) 532-72-83

6. Główny Ośrodek Badań Lotniczo – Lekarskich
Wrocław, ul. Sienkiewicza 108/110
tel. (071) 328-28-92

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 4

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby ukończyły szkolenie i w dniu 29 marca 2005 r. zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w
sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z póź. zm.)” i nabyły uprawnienia do:

a. pełnienia funkcji sędziego wyścigowego:
1. Bożena Karkus

b. dosiadania koni:
1. Judyta Wdowikowska, Sabina Kaszczyszyn, Paulina Tanaś.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 5

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby ukończyły szkolenie i w dniu 29 marca 2005 r. zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z póź. zm.)” i nabyły uprawnienia do:
a. trenowania kłusaków: 1. Sylwester Bagiński
b. powożenia kłusaków: 1. Filip Bagiński, 2. Sylwester
Bagiński, 3. Alicja Bąkowska, 4. Iwona Bohdanowicz, 5. Ida Bohdanowicz

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 6

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 6 kwietnia 2005 r. przeprowadzono egzamin ze znajomości przepisów o wyścigach konnych, dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji sędziego wyścigowego. Egzamin zaliczyły 2 osoby:

1. Goździk Arkadiusz
2. Wachel Marek

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 7

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 2/2005 Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (Regulamin nadawania uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem, dosiadania koni oraz do powożenia koni – pkt 4 podpunkt 1 i 2) niżej wymienione osoby nabyły uprawnienia do dosiadania koni:
1. Damian Bocer, 2. Liliya Reznikova.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 8

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby ukończyły szkolenie i w dniu 27 maja 2005 r. zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w ,,Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z póź. zm.)” i nabyły uprawnienia do powożenia koni:
1. Krzysztof Kurtyka, 2. Melania Matkowska, 3. Piotr Nadolski,
4. Aleksandra Podbereska, 5. Joanna Świderska.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 9

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia
Nr 2/2005 Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (Regulamin nadawania uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem, dosiadania koni oraz do powożenia koni – pkt 4 podpunkt 1 i 2) niżej wymienione osoby nabyły uprawnienia do dosiadania koni:
1. Anna Jezierska, 2. Monika Sadowska.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 10

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia
Nr 2/2005 Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (Regulamin nadawania uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem, dosiadania koni oraz do powożenia koni – pkt 4 podpunkt 1 i 2) niżej wymienione osoby nabyły uprawnienia do dosiadania koni:
1. Krzysztof Bieńkowski, 2. Beata Czajkowska, 3. Katarzyna Kosikowska, 4. Zuzanna Król, 5. Natalia Mieleszkiewicz, 6. Dominik Pastuszka, 7. Tomasz Pastuszka, 8. Anna Struś.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 11

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby ukończyły szkolenie i w dniu 21 sierpnia 2005 r. zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w ,,Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z póź. zm.)” i nabyły uprawnienia do powożenia koni:
1. Łukasz Truchlewski.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny