Komunikat nr 7

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 2/2005 Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (Regulamin nadawania uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem, dosiadania koni oraz do powożenia koni – pkt 4 podpunkt 1 i 2) niżej wymienione osoby nabyły uprawnienia do dosiadania koni:
1. Damian Bocer, 2. Liliya Reznikova.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny