Komunikat nr 7

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 1-2 sierpnia 2012 roku odbyły się egzaminy z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Po złożeniu stosownych dokumentów uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Anna KIEŁKUCKA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak