Kategoria: Komunikaty 2013

Komunikat nr 2

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach: 23-24 marca 2013 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy – teoretyczny i praktyczny, dotyczące uzyskania uprawnień do trenowania koni galopem. Uprawnienia do trenowania koni galopem uzyskali: Paweł GLUZA, Sabina KASZCZYSZYN, Małgorzata KRYSZYŁOWICZ, Andrzej LASKOWSKI, Mirosław PILICH, Patrycja SIWONIA-BAWER, Piotr STRYCZEK i Marta TRELA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 13

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 27 września 2013 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała

MARIOLA SOBOLEWSKA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 3

Na podstawie art. 9 ust. 3 pkt. 3 oraz art. 21d ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia
18.01.2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.),
wskazuję zakłady opieki zdrowotnej uprawnione do wydawania zaświadczeń
o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w gonitwach:

1. Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
Warszawa, ul. Pory 78
tel. (22) 355-86-00(01)

2. Przychodnia Sportowo – Lekarska
Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79A, lok. 309 (III piętro)
tel. (85) 742-22-24

3. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
Bydgoszcz, ul. T. Rejtana 1
tel. (52) 322-94-16

4. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
Częstochowa, ul. Akademicka 3
tel. (34) 361-41-96

5. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
Gdańsk, Szpital Zaspa, ul. Jana Pawła II 50
tel. (58) 768-49-10

6. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej
Lublin, ul.Nowy Świat 38
tel. (81) 532-72-83

7. Główny Ośrodek Badań Lotniczo – Lekarskich
Wrocław, ul. Sienkiewicza 108/110
tel. (71) 328-28-92

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 14

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 15 kwietnia 2011 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Po ukończeniu 18 lat uprawnienia do powożenia koni uzyskała SANDRA CHRISTENSEN.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 4

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 26 kwietnia 2013 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do powożenia koni uzyskali JAROSŁAW BIERNAT i MARIA BOŃCZAK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 15

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 14-15 grudnia 2013 roku odbyły się egzaminy:

dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego – egzamin z wynikiem pozytywnym zaliczyli:
1. Krzysztof Bielecki – członek komisji technicznej i odwoławczej
2. Aleksandra Litwiniak – członek komisji technicznej i odwoławczej
3. Andrzej Stasiowski – członek komisji technicznej i odwoławczej, obserwator

dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego – egzamin zdali:
1. Andrzej Stasiowski – członek komisji technicznej i odwoławczej
2. Zofia Wiktorzak – sędzia obserwator

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 5

Na podstawie art. 9 ust. 3 pkt. 3 oraz art. 21d ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia
18.01.2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.),
wskazuję zakłady opieki zdrowotnej uprawnione do wydawania zaświadczeń
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w gonitwach:

1. Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
Warszawa, ul. Pory 78
tel. (22) 355-86-00(01)

2. Przychodnia Sportowo – Lekarska
Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79A, lok. 309 (III piętro)
tel. (85) 742-22-24

3. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
Bydgoszcz, ul. T. Rejtana 1
tel. (52) 322-94-16

4. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
Częstochowa, ul. Akademicka 3
tel. (34) 361-41-96

5. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
Gdańsk, Szpital Zaspa, ul. Jana Pawła II 50
tel. (58) 768-49-10

6. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej
Lublin, ul. Nowy Świat 38
tel. (81) 532-72-83

7. Główny Ośrodek Badań Lotniczo – Lekarskich
Wrocław, ul. Sienkiewicza 108/110
tel. (71) 328-28-92

8. Przychodnia Sportowo – Lekarska
Kraków, ul. Reymonta 22
tel. (12) 623-01-48

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 6

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 16-17 maja 2013 roku odbyły się egzaminy z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskali
Beata FILAS, Katarzyna GROBELAK, Karolina GUZDEK, Marta HUDAČEKOVA i Veselin IVANOV.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 7

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 1-2 sierpnia 2012 roku odbyły się egzaminy z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Po złożeniu stosownych dokumentów uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Anna KIEŁKUCKA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 8

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 7 czerwca 2013 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do powożenia koni uzyskali

DOMINIKA OSTRYCHARZ i MAŁGORZATA FRONTCZAK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak