Kategoria: Komunikaty 2013

Komunikat nr 9

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 5 lipca 2013 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskał
IRENEUSZ WÓJCIK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 10

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 30 sierpnia 2013 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała

IULIIA BIELIAK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 11

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 10 września 2013 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do powożenia koni uzyskał PAWEŁ OSTRYCHARZ.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 1

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (galopem) odbędzie się w dniach: 2-3, 9-10, 16-17 i 23-24 lutego oraz 2-3 i 9-10 marca w siedzibie PKWK w godzinach 9.00 . 15.00. Szkolenie zakończą egzaminy ustny . w sobotę 23 marca od godziny 9.00, a następnie praktyczny – w niedzielę 24 marca od godziny 11.00.
Opłata za udział w szkoleniu i egzamin końcowy – 700 złotych.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 12

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 10 września 2013 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do powożenia koni uzyskali: ZUZANNA GRACZYK, STANISŁAW MUSZYŃSKI, MARZENA OSTRYCHARZ i DAMIAN RąCZY, a uprawnienia do dosiadania koni uzyskali: ALEKSANDRA KALETA, SANDRA DOROSZ, AGNIESZKA TOKAREK i KLARA WALKOWICZ.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak