Komunikat nr 6

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby w dniu 14 kwietnia 2007 roku zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do powożenia koni:

1. Dorota BIŃKOWSKA,
2. Mikołaj CHEŁKOWSKI,
3. Anna FRONTCZAK,
4. Grzegorz KRAJEWSKI,
5. Wanda Helena MAŁYSZKO,
6. Monika NOWACZYK,
7. Monika OSTROWSKA,
8. Renata PIOTROWSKA.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak