Kategoria: Komunikaty 2007

Komunikat nr 10

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 14 czerwca 2007 roku KATARZYNA CHOJNACKA zdała egzamin z zakresu tematyki zawartej w .Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do dosiadania koni.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 11

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 26-27 maja oraz 2-3 czerwca 2007 roku odbyło się specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych, w którym uczestniczyło 9 osób. W dniu 16 czerwca 2007 roku egzamin z zakresu tematyki zawartej w .Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego zaliczyły następujące osoby:

1. Sławomir DEJNER – sędzia starter,

2. Konrad POLITOWICZ – sędzia członek komisji technicznej i komisji odwoławczej,

3. Karol SZPAR – sędzia u zegara,

4. Paweł SZPAR – sędzia obserwator,

5. Sergiusz ZAWGORODNY – sędzia starter.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 1

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (galopem) odbędzie się w dniach 26-27 i 2-3 lutego bieżącego roku w godzinach 9.00 – 15.00, a egzamin wstępny w dniu 20 stycznia bieżącego roku o godzinie 10.00, w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 12

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice organizuje:

  1. Szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych – w dniach 26-27 lipca, w godzinach 10.00-14.00; egzamin 9 lub 10 sierpnia o godzinie 11.00; koszt – 200 złotych.
  • Szkolenie dla jeźdźców wyścigowych na WTWK-Partynice – w dniach 23-27 lipca 2007 roku; w godzinach 7.30 – 12.00 treningi na torze, w godzinach 12.30 – 14.00 zajęcia na sali gimnastycznej (sztuczny koń), w godzinach 15.00 – 17.00 zajęcia teoretyczne; koszt 150 złotych.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 2

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że egzamin teoretyczny dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (galopem) odbędzie się w dni u 10 marca bieżącego roku od godziny 9.00, w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak