Kategoria: Komunikaty 2007

Komunikat nr 5

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień na trenowanie koni kłusem zostało zakończone w dniu 14 kwietnia 2007 roku egzaminem praktycznym i teoretycznym.
Uprawnienia do trenowania koni kłusem uzyskały następujące osoby:
1. Mikołaj CHEŁKOWSKI,
2. Monika NOWACZYK.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 16

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 12 października 2007 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice zostało zakończone szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do powożenia końmi. Zgodnie z .Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), egzamin praktyczny i teoretyczny zdały i uzyskały uprawnienia do powożenia końmi następujące osoby:
1.Krzysztof BELIŃSKI, 2. Mikołaj Józef CHEŁKOWSKI, 3.Hanna CHEŁMOŃSKA,
4.Jan KMIECIK, 5.Agnieszka PILECKA, 6.Elwira PORĘBNA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 6

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby w dniu 14 kwietnia 2007 roku zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do powożenia koni:

1. Dorota BIŃKOWSKA,
2. Mikołaj CHEŁKOWSKI,
3. Anna FRONTCZAK,
4. Grzegorz KRAJEWSKI,
5. Wanda Helena MAŁYSZKO,
6. Monika NOWACZYK,
7. Monika OSTROWSKA,
8. Renata PIOTROWSKA.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 7

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice w dniu 27 kwietnia 2007 roku KAROLINA DYNAROWSKA zdał a egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do dosiadania koni.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 8

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że 4-dniowe szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych odbędzie się w dniach 26-27 maja i 2-3 czerwca bieżącego roku  w Warszawie w siedzibie Klubu w godzinach 9.00 – 12.30 (wykłady) oraz w trakcie rozgrywania gonitw (zajęcia praktyczne).

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 9

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 21 maja 2007 roku SEMEN SEMENOV zdał
egzamin z zakresu tematyki zawartej w .Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia
31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do dosiadania koni.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak