Komunikat nr 6

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby w dniu 7 kwietnia 2006 roku ukończyły specjalistyczne szkolenie i zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do trenowania koni biegających kłusem:
1. Katarzyna GŁODOWSKA, 2. Iwona JASIULEK, 3. Ireneusz KOZŁOWSKI.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Jerzy Budny