Kategoria: Komunikaty 2006

Komunikat nr 5

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby w dniu 7 kwietnia 2006 roku zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do powożenia koni:
1. Tomasz BŁACHUT, 2. Katarzyna GŁODOWSKA, 3. Iwona JASIULEK, 4. Ireneusz KOZŁOWSKI, 5. Henadz MIKSZA, 6. Radosław NOWAK, 7. Józef POLNIK.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 6

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby w dniu 7 kwietnia 2006 roku ukończyły specjalistyczne szkolenie i zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do trenowania koni biegających kłusem:
1. Katarzyna GŁODOWSKA, 2. Iwona JASIULEK, 3. Ireneusz KOZŁOWSKI.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 7

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 9 czerwca 2006 roku MAŁGORZATA PRZĄCZAK zdała egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do dosiadania koni.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 8

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 22 czerwca 2006 roku DARIA PANCZEW zdała egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do dosiadania koni.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 1

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (galopem) i kierowników stajen wyścigowych odbędzie w dniach 17-18 i 24-25 lutego bieżącego roku w godzinach 9.00 – 15.00, a egzamin w dniach 3-4 marca bieżącego roku o godzinie 10.00, w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Jerzy Budny